Embodiment Workshop in The Netherlands

embodiment workshop

Happily I am leading a two-day open public workshop in The Netherlands next month. Details below in Dutch and English.

…………….

 

“Ontdek de kracht van non-verbale communicatie in embodiment”

Workshop lichaam-gerichte communicatie technieken voor trainers, therapeuten, coaches, leiders, managers en geïnteresseerden in het onderwerp.

Ons lichaam is een essentieel onderdeel van mens-zijn, niettemin wordt in onze excessief- rationele cultuur de taal die het lichaam spreekt vaak genegeerd. Met name voor die personen die werken met veranderingstrajecten, les geven en anderen ondersteunen in hun ontwikkeling kan dat een belemmering zijn. Non-verbale communicatie technieken en embodiment gereedschap kunnen enorm krachtig zijn in ondersteuning naar anderen. In deze interactieve tweedaagse workshop onderzoek je jouw eigen non-verbale communicatie en krijg je praktisch embodiment gereedschap aangereikt die ingezet kan worden bij werken met cliënten en studenten.

Inhoud van de workshop

• Een grondig en gedegen theoretisch kader rond non-verbale communicatie en embodiment.

• Beter inzicht in jouw eigen wijze van non-verbale communicatie. • Gevorderde ʻcenteringʼ technieken om kalm te blijven onder druk en cliënten helpen om

hetzelfde te doen (o.a. bij ADHD, woedebeheersing, angststoornissen). • Vergroten van jouw aanwezigheid en leiderschapsinvloed. • Kennis van gemoedsgesteldheden (dispositions) en welk effect dit heeft op cliënten. • Kennis over de embodied kant van stress, verslaving en trauma • Non-verbale conflicthantering technieken. • Non-verbale technieken voor emotionele intelligentie. • Taal en technieken om te gebruiken en te onderwijzen aan een groot publiek. • Technieken gericht op persoonlijke ontdekking en transformatie.

De trainer

De workshop wordt gegeven door Mark Walsh van Integration Training, de Europese leiders in embodiment trainingen. Gevestigd in Brighton, Verenigd Koninkrijk, heeft Mark de afgelopen drie jaar in Nederland trainingen gegeven aan het zakenleven en verzorgd hij trainingen van de Newfield Network Europe coach opleiding. Mark is psycholoog, heeft een zwarte band in Aikido en heeft intern gestudeerd bij de grondleggers van de hedendaagse embodied training in de Verenigde Staten. Verder is hij actief bij vredesmissies en weerbaarheid trainingen in conflict gebieden. Meer informatie over Mark en non-verbale communicatie: http://www.youtube.com/user/IntegrationTraining http://integrationtraining.co.uk/trainers.html

Waar en Wanneer

De workshop vind plaats op 15 en 16 oktober 2011 vanaf 10 uur tot 17:00 uur in de regio Groot-Amsterdam. De exacte lokatie wordt nader bekend gemaakt.

Prijs en praktisch informatie

De kosten voor de workshop zijn €250,-. Dit is inclusief lesmateriaal, koffie en thee en exclusief lunch. Voertaal tijdens de workshop is Engels.

Contact en Inschrijven

In schrijven voor de workshop en meer informatie kan via Jiska van Kasteel: info@wegenwijs.com of 06-27052005 onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer. De inschrijving is definitief nadat de factuur is voldaan.

 

Videos on the Embodied Approach and more about the Trainer:

……………..

 

Embodied Tools for Trainers, Therapists and Coaches
The body is a core part of being human yet in our excessively-rational culture is often ignored. This is particularly problematic for anyone who works with change, teaching  and supporting others as embodied teachnoques are very powerful in these areas. In this interactive 2-day workshops you will explore embodiment in your self and learn practical tools for working with clients/students.
Take Aways
– A rigorous and thorough theoretical framework of embodiment
– Increased self-knowledge of your own embodied way of being
– Advanced “centring” techniques for keeping calk under pressure and helping clients do the same (e.g. for ADHD, anger management, anxiety disorders )
– Increased presence and leadership influence
– Knowledge of dispositions and how they effect clients behaviour
– Knowledge of the embodied side of stress, addiction and trauma
– Embodied conflict resolution techniques
– Embodied emotional intelligence techniques
– Language and technique to use and sell embodied work to mainstream clients
– Techniques for personal exploration and transformation
Workshop Leader
This session will be taught by Mark Walsh who leads Integration Training, the European leaders in this field. Based in Brighton UK he has also worked n the Netherlands for the past three years doing corporate work and teaching the embodied element of Newfield Europe coach training. He has an honours degree in psychology, a black belt in aikido and has lived and trained with the originators of modern embodied training in the USA. He is also involved with peace building and work with resilience in areas of conflict.
Suitable for:
Business trainers
Teachers
Coaches
Therapists and counsellors
Leaders and managers
Others who work supporting people or are just interested in embodiment
Dates and Location
15th and 16th of October
Location – XXXXX
Investment
E250, payable in advance
Contact and Booking
Booking in advance required, places limited so all participants get 1-1 attention.
Jiska Van Kasteel – info@wegenwijs.com of 06-27052005
Videos on the Embodied Approach and more about the Trainer: