Embodiment Training, Leadership Through the Body with Mark Walsh, Oslo, 5th March

Oslo 5th March 2014, 09.00-16.00 at Centrum Yoga, Nordahl Bruns gate 22

Our posture, movement and breathing determine what we think, how we feel and what we achieve. Our physical ‘embodied’ presence also affects how we engage with and are perceived by others. In fact, most aspects of our work, communication and relationships are embodied.

This is a practical experiential taster session for those who wish to develop these skills in a coaching or training context.

What you’ll learn:

 • How the body influences our impact
 • How to work with the body confidently and safely
 • Practical embodied tools you can use the next day with clients
 • About yourself – what is hidden that is limiting your work
 • About others – how their bodies may be impacting their work
 • Applications within leadership, stress/change management, team building, coaching and communication training
 • Practices to develop leadership impact and influence – for yourself and your clients
 • Techniques to manage pressure, complexity and change, and to develop greater emotional intelligence
 • How to better ‘read’ others and employ your intuition
 • Tips on how to make this work accessible and relevant within a no-nonsense business environment

Who this workshop is for:

 • Business and life coaches
 • Yoga, dance and martial arts teachers looking to apply their skills to mainstream markets
 • Business trainers, facilitators and consultants
 • Teachers looking to explore a different domain of learning
 • Therapists and alternative health practitioners
 • Anyone looking to develop their individual leadership or grow as a person

Mark Walsh is one of Europe’s leading “embodied” trainers and coaches . He has lead Integration Training for the past six years and taught in many countries. He has been innovative in bringing this work online and has an established Youtube channel and a large social media following. His qualifications include an honours degree in psychology, residential training with various bodymind masters, training in linguistics, NonViolent Communication, body-psychotherapy, improv, meditation, dance and martial arts (he’s an aikido black belt). His clients include Unilever, Virgin Atlantic, The Metropolitan Police, AXA, Newfield coach training, Liberty Global, and the University of Sussex. He has also worked with peace projects in Palestine, Afghanistan, the slums of Brazil, East Africa and with The Sierra Leonian Army. More importantly than all this stuff however is that he really loves embodiment and is an utter obsessive geek about it. His ambition is to make it OK to be a human being at work again.

Cost: 1500,- NOK

Please pay herehttp://integrationtraining.co.uk/training_payments.html

Contact: Lars fjelldal, larsp80@gmail.com

View some of Mark’s Integration Training videos here:

What is Embodiment

The body in coaching

Leadership Body Language

Animation on embodiment in business

 

Embodyment Training – Ledelse gjennom en bevisst kropp
Oslo 5. Mars 2014, 09.00 – 16.00 i Centrum Yogas lokaler i Nordahl Bruns gate 22

Med Mark Walsh fra Integration Training

Vår fysiske holdning, våre bevegelser og pust spiller inn på hva vi tenker, hvordan vi føler oss og hva vi mestrer. Vår fysiske  tilstedeværelse påvirker også hvordan vi oppfattes av andre og hvordan vi kommuniserer. Faktisk påvirkes de fleste aspekter av våre liv av vår fysiske tilstedeværelse; jobben, trenerrollen, møte med andre og ikke minst de nære forholdene til andre mennesker.

Dette er et seminar for alle som har en kropp og bruker den i sitt daglige liv og arbeid!

Dette vil du lære:

 • Hvordan kroppen påvirker hvordan vi oppfattes
 • Hvordan arbeide med og gjennom kroppen på en trygg og selvsikker måte
 • Praktiske redskaper du kan bruke i møte med klienter
 • Om deg selv- hva er skjult som hindrer ditt arbeid?
 • Om andre- hvordan deres kropp og fysiske tilstedeværelse innvirker på deres liv og arbeidssituasjon
 • Hvordan lese andre og bruke din intuisjon
 • Øvelser for å utvikle din evne til ledelse
 • Teknikker for å takle stress, kompleksitet og forandring, samt for å utvikle bedre emosjonell intelligens

Hvem er dette seminaret for?

 • Business coacher og personlige coacher
 • Mennesker med jobber innenfor barnevern, eldreomsorg, pleie av psykisk syke
 • Trenere innen kampsport, dans og yoga
 • Lærere som ønsker å utforske lærer-elev dynamikken fra et annet perspektiv
 • Terapeuter og behandlere innen både konvensjonell og alternativ sektor
 • Alle som ønsker å utvikle sin personlige lederevne, bli bevisst på sin fysiske fremtoning og lære å bruke denne aktivt og vokse som menneske

Mark Walsh er en av Europas ledende coacher og trenere innenfor en ”embodyment” tilnærming. Han har ledet Integration Training de siste seks årene og har instruert i mange land. Han bor og arbeider fra Brighton og London i England. Hans kvalifikasjoner inkluderer en BA i psykologi, langvarig trening under forskjellige body-mind trenere, lingvistikk, NonViolent Communication, body-psycotherapy, meditation, dans og Aikido (svart belte av første grad). Hans kunder har blant annet vært Unilever, Virgin Atlantic, The Metropolitan Police, Newfield Coach Training og universitet i Sussex, England. Han gjør også veldedig arbeid og har jobbet med fredsprosjekter i Palestina, Afghanistan, slummen i Brasil, Øst Afrika og Sierra Leones hær. Men viktigere enn alt dette er at han er besatt av Embodyment Training og har som ambisjon å dele sine erfaringer med flest mulig!

Pris: 1,500,-

Please pay herehttp://integrationtraining.co.uk/training_payments.html

Contact:

Lars fjelldal,
mobil +47 41144119

View some of Mark’s Integration Training videos here:

What is Embodiment

The body in coaching

Leadership Body Language

Animation on embodiment in business